Beidh eolas ar fhéir, plandaí féarthalún agus gnáthóga féarthailte a aithint ag teacht go luath!

Breallán Léana (Lysimachia vulgaris)

Chun do shuim a spreagadh seo é an Breallán Léana (Lysimachia vulgaris) planda dúchasach ar féidir é a fháil sa phobal Luibheanna Arda Hidrifiliúla (6430) ceann den sé chineál féarthalún iarscríbhinne liostaithe sa Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach a fhaightear in Éirinn.